Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Over TIG

The Implementation Group (TIG)


Wij ontwikkelen praktische, oplossingsgerichte en interactieve dashboard- en analyseoplossingen voor het onderwijs en haar ketenpartners. Onze management- en stuurinformatieoplossingen maken het mogelijk beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren. Concrete oplossingen die direct effect sorteren en tot verbetering aanzetten. Hiertoe combineren wij de generieke business intelligence (BI) software QlikView en Qlik Sense met onze eigen softwareontwikkeling.

                                                          Wij zijn SuperOffice CRM Platinum partner en Elite partner van Qlik, wereldwijd de snelst groeiende leverancier van BI-software. 

Onze missie

Het is onze missie om een essentiële bijdrage te leveren aan het onderwijsproces door het ontwikkelen en succesvol implementeren van dashboard- en analyseoplossingen voor alle betrokkenen. Onze oplossingen zijn praktisch toepasbaar, kennen een korte installatie en implementatietijd en zijn eenvoudig in gebruik. Wij doen dit met medewerkers die expert zijn in hun vakgebied en met passie, respect en toewijding hun vak uitoefenen. Langdurige samenwerking met onze klanten, medewerkers en partners zorgen voor structurele tevredenheid en praktische innovatie.

 • Persoonlijke toewijding en structurele ontwikkeling
 • Professionele uitvoering
 • Partnerships, die intens en langdurig zijn
 • Samenwerken met opdrachtgevers en marktpartijen met voor een ieder blijvend profijt
 • Plezier in het werk en respect voor een ieder die dat verdient
 • Praktische innovatie

Onze visie

In het jaar 2020 heeft elke deelnemer aan het onderwijsproces, van bestuurder tot student, van docent tot ouder, toegang tot cloudgebaseerde analyseoplossingen waarin de voor hen relevante prestatie-indicatoren gevolgd en vergeleken (benchmarking) kunnen worden. Plaats, tijd en device onafhankelijk.

Dashboard- en analyseoplossingen

Het dagelijks monitoren van prestaties op alle mogelijke niveaus, voor ieder proces, is van belang om rekenschap te kunnen geven van prestaties. Dit is alleen mogelijk wanneer data uit vele interne en externe bestanden getransformeerd wordt tot stuurinformatie. Actuele informatie die met een enkele muisklik inzichtelijk is op elk gewenst individueel niveau. U bepaalt wie inzicht krijgt in welke data. Zo ondersteunen cijfers u bij het realiseren van uw doelen. 

 • 2003 Sterke groei van klantenbestand
  Interessante portefeuille met internationaal klantenbestand in diverse marktsegmenten: publieke sector, onderwijs, banken & verzekeraars, productiebedrijven en groothandels.
 • 2008 Partnerovereenkomst met QlikTech
  Samenwerking gestart met Next generation Business Intelligence (BI) software QlikView en Avans Hogeschool als een van de eerste klanten geïmplementeerd.
 • 2009 Strategische focus op onderwijs
  Meerdere MBO instellingen, de HBO-Raad en ketenpartners starten met QlikView voor managementinformatie vraagstukken.
 • 2011 The Implementation Group (TIG)
  CND Development (software ontwikkeling) en COVERinvent bundelen de krachten en gaan per 1 maart 2011 samen verder als The Implementation Group.
 • 2012 Introductie Magister Managementinformatie, Studielink en TIG Platform
  SaaS-platformen met standaardoplossingen voor managementinformatie op het gebied van onderwijs, financiën en HR.
 • 2013 Overeenkomst met SURFmarket
  Driejarige overeenkomst voor distributie van QlikView software aan onderwijsinstellingen in de Benelux.
 • 2014 Integrale Stuurinformatie
  Met de toevoeging van het Management Dashboard aan het portfolio van Apps heeft TIG voor iedere rol in de onderwijsorganisatie de juiste stuurinformatie beschikbaar. Zowel voor specialisten op de domeinen onderwijs, HR en financiën, als generiek op bestuurlijk en operationeel niveau.
 • 2015 Introductie Qlik Sense
  Eind 2014 geïntroduceerd, maar in 2015 tot volle wasdom gekomen. Qlik Sense is de nieuwste generatie Business Intelligence, welke uiteraard ook door TIG omarmd wordt.
 • 2016 Intensieve samenwerking met Iddink Groep
  In 2016 is de samenwerking tussen de Iddink Groep en TIG geïntensiveerd. Daarmee is het verwezenlijken van onze visie een stap dichterbij: elke deelnemer aan het onderwijsproces van de juiste informatie voorzien met onze dashboard- en analyseoplossingen.