Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Nieuws

Nieuw inspectiekader en criteria

Vanaf augustus 2017 werkt de Onderwijsinspectie met vernieuwd toezicht. Het Onderzoekskader 2017 vervangt dan het huidige Toezichtkader in het MBO. Voor het nieuwe schooljaar komen wij daarom met vernieuwde versies van de Resultatenbox en de EduArte App. 

Belangrijkste wijzigingen
Studiesucces wordt in het Onderzoekskader beoordeeld op basis van het jaarresultaat, diplomaresultaat en de nieuwe indicator startersresultaat. Deze drie indicatoren worden onderzocht aan de hand van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Bovendien worden deze indicatoren aangevuld door drie beschrijvende indicatoren: ‘Opstroom’, ‘Passende plaatsing’ en ‘Passende diplomering’.

Resultatenbox
Voor de Resultatenbox werken wij momenteel samen met een aantal MBO-instellingen aan een nieuwe versie. Deze versie bevindt zich momenteel in de testfase en wordt naar verwachting voor de zomervakantie opgeleverd, inclusief de drie jaargemiddelden en het ‘Startersresultaat’. In een later stadium worden daar ook ‘Studiesucces’ en de nieuwe indicatoren aan toegevoegd.

Eduarte App
Met de huidige EduArte App 2.1 heeft u al de beschikking over het ’Startersresultaat’. Met de verwachte release beschikt u voor de zomervakantie ook over de toevoeging van de drie jaargemiddelden voor het ‘Jaarresultaat en Diplomaresultaat’. 

Meer weten of upgraden
Wilt u meer weten over de Resultatenbox en/of de EduArte App of heeft u vragen over onze standaard Apps? Neem dan contact met ons op! Klanten die reeds gebruikmaken van de Resultatenbox of de EduArte App worden geïnformeerd over de upgrademogelijkheden.