Onderwijslogistieke stuurinformatie met de Qlik Xedule Connector

Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Qlik Xedule Connector

Het analyseren van gegevens over faciliteiten, onderwijstijd, roosters en planning is een krachtig hulpmiddel bij het opstellen van strategie en beleid. Met de Qlik Xedule connector beschikt u over een toolbox om gegevens uit uw Xedule omgeving met behulp van QlikView.

Highlights

  • Kant-en-klare cloud connectie
  • Exports en spreadsheets behoren tot het verleden
  • Gegevens ontsluiten, structureren en visualiseren
  • Bouw oplossingen toegesneden op uw organisatie
  • Helpt faciliteiten, medewerkers en onderwijstijd efficiënt in te zetten
  • Slimmer organiseren schept ruimte voor intensivering van onderwijs

Meer weten?

Sturen op onderwijslogistiek

Is een capaciteitsprobleem te wijten aan een tekort aan lesruimte of kan de spreiding van lessen beter georganiseerd worden? Deze vraag kan het verschil maken tussen een roosteraanpassing en nieuwbouw. Besluiten op basis van feiten en sturen op basis van cijfers zorgt ervoor dat het daadwerkelijke probleem wordt aangepakt. Onderwijslogistieke stuurinformatie helpt onderwijsinstellingen bij een efficiënte organisatie en inzet van beschikbare medewerkers en faciliteiten.

Met de Qlik Xedule Connector kunt u gegevens over onderwijstijd, faciliteiten en roostering zichtbaar maken in QlikView. Deze toolbox bevat de belangrijkste elementen om een oplossing te bouwen, volledig toegesneden op uw instelling. Bepaal zelf welke indicatoren u zichtbaar wilt maken: van de bezettingsgraad van faciliteiten tot het aantal uren onderwijs per FTE.

De Qlik Xedule Connector

Met de Qlik Xedule Connector beschikt u over een toolbox om een Qlik Xedule dashboard op maat te maken. De Qlik Xedule Connector bestaat uit een connectie vanuit QlikView met een zogenoemde Management API van Xedule voor het ophalen van de data , een Qvd-generator voor het structureren van data en een QVW basisrapportages voor het visualiseren van data.

Connector
Xedule wordt als SaaS applicatie geleverd. Om data uit de cloud te ontsluiten wordt als noodoplossing vaak gewerkt met exports en spreadsheets. Met de Management API van Xedule kan de data ontsloten worden. Het eerste onderdeel van de Qlik Xedule Connector is de connectie vanuit QlikView met de API. Met behulp van de Qlik Xedule Connector beschikt u over een kant en klare cloud-connectie om grote hoeveelheden data vanuit de Xedule rechtstreeks te ontsluiten in QlikView. Daarmee wordt het fundament gelegd voor uw Qlik Xedule Dashboard.

 

QVD-generator
De API zorgt voor een grote hoeveelheid data. Om van deze data relevante stuurinformatie te maken is het noodzakelijk structuur aan te brengen. Daarvoor dient het tweede onderdeel van de Qlik-Xedule connector. De Qvd-generator creëert een aantal gestructureerde en logische datasets die direct in QlikView gebruikt kunnen worden. Deze Qvd’s fungeren als bouwstenen voor uw Qlik Xedule dashboard.

QVW met visualisaties
De wijze waarop data uit Xedule gevisualiseerd wordt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop gegevens door de instelling in Xedule geregistreerd worden. Ook de inrichting van Xedule speelt hier een rol in. Vaak zijn er zelfs op locatieniveau al verschillen. Een standaard App voor Xedule is daardoor niet mogelijk. De Qlik Xedule connector bevat echter een QVW met een aantal visualisaties. Zo beschikt u ook over de contouren voor uw Qlik Xedule dashboard.