Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Onderwijsresultaten App

Highlights

  • Prognose opbrengstenkaart inspectie
  • Onderwijsopbrengsten tijdig in beeld
  • Direct zicht op datakwaliteit en correctiefactoren
  • Bovenschools dashboard
  • Prestaties van afzonderlijke locaties en afdelingen
  • CE inclusief landelijke benchmark

 

Integrale stuurinformatie 

Proactief sturen en grip op de organisatie zijn belangrijke thema’s. Of het nu gaat om teamleiders, die behoefte hebben aan actuele prestaties van hun leerlingen; om specialisten en stafmedewerkers op het gebied van onderwijs, HR of financiën, die zeer gedetailleerde analyses moeten kunnen maken; of om de bestuurder, die het overzicht wil bewaren. De dashboard en analyse oplossingen van TIG bieden voor iedere rol een passende App. Daarbij vormen de Apps als geheel meer dan de som der delen. 


Wat kunt u met de App?

De Onderwijsresultaten App is een standaard oplossing voor het Voorgezet Onderwijs. De App berekent uw onderwijsopbrengsten conform de berekeningen van de onderwijsinspectie. Doordat er in het nieuwe rekenmodel gewerkt wordt met vaste normen en correctiewaarden kan ook het eindoordeel berekend worden. In de App vindt u niet alleen het eindoordeel en de resultaten van de afzonderlijke indicatoren, met de App kunt u namelijk ook; inzoomen tot op leerlingniveau, onderwijsopbrengsten analyseren, afzonderlijke afdelingen en locaties met elkaar vergelijken en uw datakwaliteit monitoren en verbeteren.

De informatie in de Onderwijsresultaten App is direct verbonden met uw onderwijsadministratiepakket. Er vindt iedere nacht een reload plaats zodat de App altijd up to date is. Doordat u inzicht hebt in de actuele situatie kunt u tijdig bijsturen. 

Informatie over onderwijsopbrengsten en inzicht in de indicatoren waarop de onderwijsinspectie beoordeelt zorgen ervoor dat u tijdig kunt bijsturen. Vanaf 2016 is het nieuwe rekenmodel van de onderwijsinspectie voor het berekenen van onderwijsresultaten van kracht. Deze resultaten worden met de Onderwijsresultaten App inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u sturen op basis van actuele informatie. 

Information provider in het onderwijs 

TIG ontwikkelt praktische en oplossingsgerichte dashboard en analyse oplossingen voor de gehele branche, van primair tot hoger onderwijs en de ketenpartners. Onze management en stuurinformatie oplossingen maken het mogelijk beslissingen te onderbouwen en voortgang te monitoren. Concrete oplossingen die direct effect sorteren en tot verbetering aanzetten.

Heeft u nog verdere vragen? Neem gerust contact op met TIG.