Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Management Dashboard

Het Management Dashboard, dé oplossing voor integrale stuurinformatie

Highlights

  • Dashboard met de belangrijkste indicatoren
  • Analyse schermen per thema
  • Rapportages zelf eenvoudig bij elkaar klikken
  • Unieke koppeling van databronnen
  • Eigen rapportage bij elkaar klikken
  • Eenvoudig design voor gebruik op o.a. tablet
  • Integrale managementoplossing voor bestuurders en schoolleiding

Samen met diverse onderwijsbesturen heeft TIG onderzocht welke informatie en indicatoren gewenst zijn om als verantwoordelijke voor een onderwijsorganisatie in control te zijn. Basis daarvoor zijn maand- en perioderapportages zoals die nu bij vele instellingen in gebruik zijn.

Onze onderwijs Apps en de HR- en Financieel App leveren al veel informatie over de verschillende domeinen en zijn daarmee het instrument voor de specialisten op onderwijs, HR en financiën. Als lid van de schoolleiding of bestuurder heeft u echter een integrale verantwoordelijkheid en dus behoefte aan integrale stuurinformatie. Het Management Dashboard voorziet daarin. Het Management Dashboard wordt namelijk gevoed met data uit de specialisten Apps. Vervolgens presenteert -en waar nodig combineert- het Management Dashboard deze gegevens. Zo ontstaat er een oplossing met integrale stuurinformatie.

Iedereen de juiste informatie

Het Management Dashboard kan met rechten en rollen gepersonaliseerd worden. Zo kan een rector het Management Dashboard gebruiken voor besturing van zijn of haar school. De belangrijkste indicatoren zijn altijd te raadplegen en kunnen direct geanalyseerd worden.

De bestuurder beschikt met het Management Dashboard over dezelfde informatie, maar dan over de hele scholengroep. Met één klik is het mogelijk in te zoomen op de afzonderlijke locaties. Daarmee hebben beiden toegang tot dezelfde informatie. Zo is er maar één versie van de waarheid en ontstaat een gemeenschappelijke taal ten aanzien van de besturing.

Dashboard, analyse en rapportage

Geheel in lijn met de QlikView filosofie is het Management Dashboard een volwaardige Dashboard, Analyse en Rapportage oplossing.

Het startscherm is een overzichtelijk Dashboard waarop indicatoren uit de verschillende bronnen gepresenteerd worden. Ook wordt onder iedere indicator de hoogste en laagste waarde van de onderliggende organisatorische laag weergegeven. U ziet dus direct waar extra aandacht noodzakelijk of gewenst is.

Wanneer u verder wilt inzoomen op een thema, bijvoorbeeld verzuim of formatie, klikt u eenvoudig door naar het analyse scherm. Daar ziet u de indicatoren behorende bij dit thema, ondersteund met trendlijnen of grafieken om bijvoorbeeld locaties of afdelingen met elkaar te vergelijken en een tabel waarin u alle details aantreft.

In het rapportage scherm heeft u vervolgens de mogelijkheid om uw eigen rapportages bij elkaar te klikken. U selecteert eenvoudig welke gegevens u wilt zien, bijvoorbeeld: aantal leerlingen, bevorderingsprognose, aantal FTE, verzuim, budget en realisatie. Vervolgens kiest u de dimensies waarlangs u de gegevens getoond wilt zien, bijvoorbeeld: scholengroep, locatie, afdeling etc. Wanneer u de rapportages heeft samengesteld kunt u deze opslaan. Dan maakt u de volgende keer het rapport met slechts één klik! U kunt het rapport uiteraard ook afdrukken of verzenden naar Excel.

Uw verantwoordelijkheid als bestuurder of lid van de schoolleiding reikt verder dan het onderwijsproces. Ook HRM, financiën en beoordelingen door stakeholders vereisen aandacht. Maar hoe zorgt u ervoor dat u tijdig en volledig bent geïnformeerd? En hoeveel tijd wordt er besteed aan het beschikbaar stellen van de juiste informatie?

Het Management Dashboard is de integrale oplossing om u en uw collega’s te voorzien van essentiële stuurinformatie. Verschillende bronnen worden gekoppeld, dagelijks ververst en in één online oplossing aangeboden. Daarmee beschikt u altijd en overal over de juiste informatie.


Meer informatie

Als u gebruik wilt maken van het Management Dashboard of meer wilt weten over QlikView, neem dan contact op met The Implementation Group. Via e-mail info@tignl.eu of telefoon 030-2740626.