Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Magister Rendementen App

De Magister Rendementen App geeft inzage in relevante stuur- en verantwoordingsinformatie over het primaire onderwijs proces

Highlights

 • Bovenschoolse informatie
 • Afwijkingen snel signaleren op het dashboard
 • Benchmark met landelijke CE
 • Meerjaren opbrengst 9 maanden eerder in beeld
 • Analyseren van voortschrijdend gemiddelde en toetscijfers
 • Trend analyses tot op docentniveau
 • Eigen rapportages maken en delen

De Rendementen App is een standaard oplossing voor het Voortgezet Onderwijs. Daarin worden alle stuurgegevens voor het primaire proces geïntegreerd aangeboden. De applicatie geeft iedereen met verantwoordelijkheid over onderwijskwaliteit handvatten voor sturing.

Stuurinformatie direct beschikbaar en altijd actueel

Naast de hiervoor genoemde verantwoordingsinformatie beschikt de Rendementen App over uitgebreide mogelijkheden voor sturing gedurende het schooljaar.

Cijfers

Naast standaard overzichten voor risicoleerlingen en leerlijnanalyses zijn er vele mogelijkheden voor eigen cijferrapportages op basis van het voortschrijdend gemiddelde van leerlingen of de individuele toetscijfers langs verschillende invalshoeken.

Cohort

Met de cohortanalyses en het hinkelpad wordt de in- door- en uitstroom van leerlingen duidelijk weergegeven. Snel wordt inzichtelijk of het determinatiebeleid optimaal is of op (onderdelen) toch nog aandacht behoeft. In combinatie met de andere analysemogelijkheden kunnen bijvoorbeeld hypotheses rondom de afstroom in klas 3 worden onderzocht.

Verzuim en verwijderingen

In de Rendementen App ziet u snel en eenvoudig welke (groepen) leerlingen het meest verzuimen. Uiteraard wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en zijn deze uit te splitsen naar de verschillende redenen die in Magister worden geregistreerd. Daarnaast zijn er overzichten beschikbaar voor het aantal verwijdingen per docent en per leerling.

Onderwijstijd

Door alle agenda items die meetellen voor onderwijstijd te tellen kan nauwkeurig de gerealiseerde onderwijstijd per leerling worden bepaald. Natuurlijk is het mogelijk om deze informatie te aggregeren tot op vak, klas, studie of locatie.

Bovenschools

Al vele VO stichtingen maken gebruik van de Magister Rendementen App. Vaak omdat met de Rendementen App eenvoudig de resultaten van alle scholen binnen de stichting in beeld gebracht kunnen worden. De QlikView techniek maakt het mogelijk om data uit meerdere Magister databases in één App te presenteren. Dit scheelt veel werk voor locatie overstijgende analyses en geeft vele mogelijkheden voor onderlinge benchmarking.

"Het MMP is onze stuurbekrachtiging en maakt dat we invulling kunnen geven aan deze visie."

Peter de Visser
Directeur-bestuurder, Stad & Esch

Benchmark uw resultaten

Uniek aan de Rendementen App is de benchmark van Centraal Examen (CE) resultaten. Door een statistische analyse van alle Magisterscholen is het mogelijk om al de dag na het bekend worden van de CE resultaten een zeer betrouwbare benchmark te presenteren. Gebruikers zien direct hoe zij presteren ten opzichte van de andere scholen in dezelfde normgroep van de Inspectie.

Inzage tot detailniveau

Alle analyses in de Rendementen App beschikken naast overzichtelijke visualisaties over detaillijsten. Deze detaillijsten zijn associatief en tonen direct de informatie die in de analyses bij elkaar geklikt zijn. Moeten overzichten uitgebreid worden? Met de kolomkiezer kan, net als in Magister, informatie toegevoegd worden aan het overzicht. Hierdoor zijn overzichten te specificeren tot op docent of leerling niveau. Overzichten worden zo gedetailleerd, dat discussies over datakwaliteit tot het verleden behoren.

Maak eigen (digitale) rapportages

Zijn in de Magister Rendementen App rapportages bij elkaar geklikt die u later weer wilt gebruiken. Met een bladwijzer kunt u deze opslaan. De volgende keer kan dezelfde rapportage gereproduceerd worden met één klik. En wanneer de rapportage voor collega’s ook interessant is kan de bladwijzer zelfs gedeeld worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om de rapportages te exporteren of af te drukken. Zo kunt u de zelf samengestelde overzichten verzenden naar Excel indien specifieke verdere bewerking gewenst is. Maar ook alle visualisaties zijn direct als afbeelding beschikbaar voor uw rapportages.

  Meer informatie

  Als u gebruik wilt maken van de Magister Rendementen App of meer wilt weten over QlikView of koppelmogelijkheid met andere onderwijskundige bronsystemen, neem dan contact op met The Implementation Group via e-mail info@tignl.eu of telefoon 030-2740626.