Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

MBO Resultatenbox

Dé tool bij het verantwoorden aan stakeholders en vroegtijdig bijsturen

Highlights

  • Risico analyses op inspectie normen
  • Eén waarheid conform MBO Informatie-Encyclopedie
  • Gebaseerd op BRON-foto's DUO
  • Details tot op crebo en deelnemers
  • Ontwikkeld in samenwerking met diverse instellingen, saMBO-ICT en de MBO Raad
  • Koppeling met deelnemersadministraties
  • Heldere visualisaties

Verantwoorden aan stakeholders en vroegtijdig bijsturen.  Met de MBO Resultatenbox heeft u de relevante verantwoordingsinformatie per opbrengstenjaar binnen handbereik. U heeft toegang tot kant en klare QlikView dashboards die direct een overzicht bieden. De oplossing is bovendien een gebruiksvriendelijke analyse- en rapportagetool voor de belangrijkste landelijke kengetallen in de Resultatenbox. Zo beschikt u over de juiste stuurinformatie om risico’s tijdig te signaleren en de juiste maatregelen nemen.

Verantwoording en stuurinformatie

Voor vergelijking van de prestaties van MBO instellingen is een set van indicatoren afgesproken op grond waarvan verantwoording plaatsvindt: de Resultatenbox. Deze omvat een aantal kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op het gebied van onderwijskwaliteit en tevredenheid.

De Regeling Jaarverslaglegging verplicht BVE instellingen om jaarlijks een Geïntegreerd Jaardocument op te stellen. Onderdeel daarvan is de Resultatenbox bijlage. Om in de behoefte van MBO instellingen te voorzien heeft TIG in samenwerking met een aantal MBO instellingen, saMBO-ICT en de MBO Raad, de Resultatenbox ontwikkeld. Hiermee heeft u inzicht in (trends van) rendementen. Dat helpt om het gesprek met de inspectie over de juiste zaken te voeren.

De Resultatenbox biedt tevens uitgebreide analysemogelijkheden op Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en studenttevredenheid. Zo beschikt u over de belangrijkste informatie voor het verantwoorden aan stakeholders.

Alle kengetallen in één App

In dashboards zijn de volgende kengetallen Jaarresultaat (JR), Diplomaresultaat (DR), Tevredenheid instelling/opleiding op basis van JOB en Voortijdig Schoolverlaters (VSV) bij elkaar gebracht. De Resultatenbox bevat uitkomsten met betrekking tot afgesloten jaren met als hoogste detaillering een opbrengstjaar. In de oplossing zit een risicomonitor voor het signaleren van afwijkingen rondom jaar- en diplomaresultaten.

De kengetallen in deze App zijn conform de definities en berekeningen van de MBO Informatie-Encyclopedie (www.informatie-encyclopedie.nl). Hetgeen van pas komt tijdens een gesprek met de Inspectie of collega instelling.

Koppeling met deelnemersadministratie

De MBO Resultatenbox App maakt onder andere gebruik van OCW gegevens (BRON-foto) en rapportcijfers uit de JOB-monitor. Tevens kan er gekoppeld worden met de meest gebruikte deelnemersadministraties Magister en EduArte/KRD, waardoor de resultaten aangevuld worden met deelnemersinformatie.

Standaard oplossing voor MBO

De MBO Resultatenbox App is een standaard oplossing voor het MBO. In deze gemeenschappelijke oplossing worden de essentiële indicatoren geïntegreerd aangeboden.

Vanuit een samenwerkingsverband hebben de participanten inspraak over de verdere ontwikkeling van deze App, zoals bijv. het opnemen van nieuwe indicatoren.

De ontwikkeling van de Resultatenbox is tot standgekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal MBO’s, saMBO-ICT, de MBO Raad en TIG. Het gebruik van de Resultatenbox is gekoppeld aan aansluiting bij dit samenwerkingsverband zodat onderhoud en doorontwikkeling gegarandeerd is.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de MBO Resultatenbox App, QlikView of koppelmogelijkheid met andere deelnemers-administraties, neem dan contact op met The Implementation Group via e-mail info@tignl.eu of telefoon 030-2740626.