Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

EduArte App

Highlights

  • Standaard en flexibiliteit in één oplossing
  • Rechtstreeks aangesloten op EduArte
  • Inzicht op leerlingen op peildatum
  • Ontbrekende OOK's en POK's
  • Instroom, doorstroom en uitstroom
  • JR/DR
  • Diploma's

Met de EduArte App heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle relevante onderwijsstuurinformatie. Kant en klare interactieve dashboards met waardevolle informatie over alle belangrijke onderwijskundige aandachtsgebieden. De applicatie is bovendien een gebruikersvriendelijke analysetool en hierdoor een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen ten aanzien van de belangrijkste verantwoordingsvraagstukken. 

Verantwoording en stuurinformatie

Het meetbaar en inzichtelijk maken van de onderwijsprestaties is een belangrijk aandachtspunt voor veel instellingen. De gegevens uit EduArte helpen het beleid en de strategie te bepalen om de onderwijskwaliteit op een hoger niveau te krijgen.

Wat kunt u met de App?

De EduArte App is een standaardoplossing voor MBO instellingen. In deze oplossing worden de essentiële kengetallen en overzichten ten aanzien van onderwijskwaliteit geïntegreerd aangeboden. De EduArte App geeft iedereen met onderwijs kwalitatieve verantwoordelijkheid, handvatten voor sturing.


Altijd actueel

Dagelijks wordt zonder handmatige bewerkingen alle data ververst. De applicatie toont daardoor altijd de meest actuele informatie van geaggregeerd niveau tot op het niveau van de individuele deelnemer
 

Aansluiting op EduArte omgeving

 

Met de EduArte App krijgen bestuurders, schoolleiders, opleidingsmanagers en zelfs docenten inzage in de voor hun functie relevante onderwijsinformatie. De App wordt tijdens de implementatie rechtstreeks aangesloten op uw EduArte omgeving.


Om de EduArte App te kunnen gebruiken, dient uw instelling in bezit te zijn van QlikView licenties.