Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Qlik Apps

Standaard Qlik oplossingen voor het onderwijs

In samenwerking met onderwijsinstellingen en andere partners ontwikkelen wij gestandaardiseerde oplossingen die aansluiten op de management en stuurinformatie behoefte van de onderwijsorganisatie, binnen de wettelijke kaders. Hierbij houden wij rekening met iedere rol binnen de organisatie. Een bestuurder heeft nu eenmaal andere stuurinformatie nodig dan bijvoorbeeld een teamleider, kwaliteitsmedewerker of docent. Onderstaand een overzicht van ons aanbod van standaardoplossingen en plug-ins op basis van Qlik technologie.

Rendementen App

Sturen op basis van actuele informatie. De Rendementen App biedt u de mogelijkheid om onderwijsprestaties te analyseren aan de hand van verschillende indicatoren. Daarmee kunt sturen op onderwijskwaliteit en zo het onderwijs doorlopend verbeteren. Analyseer cijferrapportages langs verschillende invalshoeken en zoom in tot op docent-, klas-, of leerling niveau. Leg bovendien het verband met zaken als verzuim en onderwijstijd. Ontdek op die manier niet alleen trends, maar ook de achterliggende oorzaken. Zo kunt u optimaal sturen


Onderwijsresultaten App

De onderwijsinspectie werkt met ingang van 2016 met een nieuw rekenmodel voor onderwijsopbrengsten. In het nieuwe rekenmodel zijn indicatoren gewijzigd. De Onderwijsresultaten App voorziet scholen van analysemogelijkheden voor deze nieuwe opbrengstenkaart. Zo kunt u beschikken over uw verantwoordingsinformatie 9 maanden voordat de inspectie deze oplevert. Uw opbrengstenkaart wordt beschikbaar gesteld in precies hetzelfde format als wordt verstrekt door de inspectie, maar u kunt ook eenvoudig per indicator of per school kijken hoe er gescoord wordt dankzij de aantrekkelijke dashboards. 


SHRM

Strategische HRM (SHRM) gaat in op de verwachte ontwikkelingen in uw personeelsbestand op de middellange termijn. De SHRM App combineert HR- en onderwijsdata om inzicht te geven in deze ontwikkelingen, zodat u hier tijdig op kunt anticiperen. U heeft realtime inzage in het aandeel bevoegd gegeven lessen en beschikt u over een prognose van uw toekomstige personeelsbehoefte. Zo kunt u gebruikmaken van informatie die u helpt om de juiste beslissingen te nemen voor een optimale inzet van uw personeel, nu en in de toekomst.

 

Financieel App

Met de Financieel App beschikt u over de belangrijkste overzichten, zoals kasstroom, balans en exploitatie. Periodieke rapportages worden in een handomdraai gemaakt. Met de uitgebreide analysemogelijkheden kan vervolgens continu gemonitord en geanalyseerd worden. Zet bijvoorbeeld budget af tegen realisatie en zoom in tot op de individuele grootboekmutatie. Zo zult u altijd in control blijven.

 

HR App

Voor de onderwijsorganisatie vormt HR ongeveer 80% van de kosten. Bovendien is gekwalificeerd en bekwaam personeel cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Grip op de uitvoering van het HR beleid is daarom essentieel. Met de HR App maakt u eenvoudig rapportages en heeft u uitgebreide analysemogelijkheden. Analyseer bijvoorbeeld verschillende indicatoren om het verzuim te reduceren.

 

Management Dashboard

Zaken als financiën, HR en beoordelingen door stakeholders zijn wellicht net zo belangrijk als het primaire proces. U wilt daarom op al deze vlakken het overzicht zonder overspoeld te worden door details. Het Management Dashboard wordt gevoed met data uit de Rendementen-, HR- en Financieel App. Met deze integrale oplossing beschikt u over dezelfde gegevens als uw specialisten.

 

Eduarte App

Met de EduArte App heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle relevante onderwijsstuurinformatie. Kant en klare interactieve dashboards met waardevolle informatie over alle belangrijke onderwijskundige aandachtsgebieden. De applicatie is bovendien een gebruikersvriendelijke analyse tool en hierdoor een krachtig hulpmiddel om strategie en beleid op te stellen.

 

MBO Resultatenbox

Met de MBO Resultatenbox App heeft u de relevante managementinformatie per opbrengstenjaar binnen handbereik.Als verantwoordelijke heeft u met deze oplossing toegang tot kant en klare QlikView dashboards. De applicatie is een gebruikersvriendelijke analyse en rapportage tool voor de zeven landelijke kengetallen uit de Resultatenbox.