Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Onderwijs & stuurinformatie

Rekenschap geven van prestaties en professionaliteit is standaard geworden in de onderwijswereld. Het dagelijks monitoren van prestaties op alle mogelijke niveaus, voor ieder proces, is hierbij van belang. Dit is alleen mogelijk wanneer u data uit vele interne en externe bestanden transformeert tot management en stuurinformatie voor alle betrokkenen. Actuele informatie die met een enkele muisklik inzichtelijk is op elk gewenst individueel niveau. U bepaalt wie inzicht krijgt in welke data. Zo ondersteunen cijfers u bij het realiseren van uw doelen.
             De tot informatie getransformeerde data kan in elke gewenste samenstelling worden gepresenteerd. Ontdek hoe uw organisatie presteert ten opzichte van doelen. Vergelijk dit met anderen (benchmarking) en onderzoek hoe dit zich verhoudt tot andere processen.

Actuele cijfers zetten aan tot analyseren, nadenken, oplossen, veranderen en verbeteren. Overleggen met anderen, niet over een aanname maar over concrete gegevens, resulteert in betrokkenheid en discussie over oplossingen en verbeterpunten.  
Voortgezet onderwijs

Intensief samenwerken met onze partners - scholen en leidende leveranciers in de sector - zorgt voor oplossingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van het Voortgezet Onderwijs.

Lees meer

MBO

Door intensief samen te werken met onze partners kunnen wij de wensen en behoeften in het MBO goed in kaart brengen en dit samenbrengen tot oplossingen voor het onderwijs.

Lees meer 

Hoger onderwijs

De Studielink Management Informatie App is een standaard oplossing voor het HO. Met verschillende indicatoren wordt het mogelijk analyses te maken langs verschillende invalshoeken.

Lees meer

Primair onderwijs

TIG heeft ruime ervaring met het ontsluiten van veelgebruikte onderwijsadministraties. Met onze standaard HR en Financieel Apps, of met een overkoepelend Management Dashboard bent u altijd in control.

Lees meer

“Door het gebruik van het MMP/Qlik ontstaat een gemeenschappelijke taal ten aanzien van kwaliteit. Dit kwaliteitsbewustzijn blijkt uit de vele stappen die wij sinds de introductie van het MMP/Qlik hebben gemaakt. Zo presteert de voorheen zeer zwakke HAVO-afdeling nu voldoende en is het ziekteverzuim met 1,5% gedaald.”

Peter de Visser
Directeur-bestuurder, Stad & Esch

"QlikView heeft de kwaliteit van onze informatie aanzienlijk verbeterd, waardoor we er nu ook echt op kunnen sturen."

Pier Santema
Manager Bedrijfsvoering, Drenthe College

Copyright 2017 by The Implementation Group  |  Disclaimer & privacy  |  Responsible Disclosure