Interactieve dashboard en analyse oplossingen voor het onderwijs

Integrale stuurinformatie

Proactief sturen en grip op de organisatie zijn belangrijke thema’s. Niet alleen op bestuursniveau, maar op alle niveaus, zodat de organisatie in control is. Het totaalconcept stuurinformatie biedt de mogelijkheid om altijd over de juiste informatie te beschikken en dit direct te analyseren. Of het nu gaat om opleidingsmanagers, die behoefte hebben aan actuele prestaties van hun teams; om specialisten op het gebied van onderwijs, HR of financiën, die zeer gedetailleerde analyses moeten kunnen maken; of om de bestuurder, die het overzicht wil bewaren. Zo kan de onderwijskwaliteit verbeterd worden en wordt er doelmatiger gewerkt. Voor iedere rol in de onderwijsorganisatie een oplossing met informatie die is toegespitst op die rol. Dat is het totaalconcept voor integrale stuurinformatie van TIG.

 

Propositie

Een totaalconcept voor stuurinformatie: Innovatieve Apps bieden blijvend toegevoegde waarde bij de sturing op en verantwoording van de organisatieprestaties. De oplossingen zij standaard waar mogelijk en instelling specifiek waar wenselijk. Met onze integrale stuurinformatie beschikt iedereen altijd over de meest actuele stuurinformatie, toegespitst op zijn specifieke rol. Zo zijn er inhoudelijke oplossingen op de domeinen onderwijs, HR en financiën voor specialisten en generieke oplossingen voor bestuurders, team- en opleidingsmanagers. Evenals operationele rapportages voor docenten. Daarmee wordt de gehele onderwijsorganisatie voorzien van de juiste stuurinformatie.

Zo wordt een aantoonbare bijdrage geleverd aan de doelmatigheid (efficiency en effectiviteit) van primaire en secundaire processen. Dat vormt de basis van onderbouwde bestuurlijke en beleidsmatige besluitvorming.

Highlights

  • Totaalconcept voor stuurinformatie MBO
  • Draagt bij aan doelmatigheid op primaire (onderwijskwaliteit) en secundaire processen
  • Ondersteunt bestuurlijke en beleidsmatige besluitvorming
  • Verantwoording, transparantie, sturing
  • Stuurinformatie voor elk niveau: van bestuur tot docent
  • Standaard waar mogelijk, maatwerk waar noodzakelijk
  • Domein specifiek en domein overstijgend
  • Thema georiënteerd
  • Interne en externe benchmarking
  • Dashboard, analyse en rapportages in één